гр. София, ул. Медникарска 3a    087 883 19 20    02 936 67 12    office@kaminotehnika.com

За топлината

ЗА ТОПЛИНАТА

ГОРИВНИТЕ КАМЕРИ, ИНСТАЛАЦИЯТА ИМ И УКАЗАНИЯ ЗА ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ!

КАК ДА НАПРАВЯ ПРАВИЛЕН ИЗБОР НА ГОРИВНА КАМЕРА?

Първото нещо, което трябва да направите е чисто аналитично да решите какво ви е необходимо.

Дали искате удоволствието от горенето на дърва, само и главно за декоративен ефект, или дали вие търсите ефективен метод за отопление. Тази страница е предназначена за това. Тя ще Ви помогне да се запознаете с по-важните параметри, когато купувате продукта, който Ви е необходим.

  • Независим процес на действие
  • Мощност
  • КПД

Тези параметри за независимия процес на действие и мощността са ясно описани в спецификационния лист, който е прикрепен към всички камини.

КАК ДА СЕ НАУЧА ДА ЧЕТА СПЕЦИФИКАЦИОННИЯ ЛИСТ

1. ПРОЦЕС НА ГОРЕНЕ

Автономията на горивния процес е една много важна характеристика.

– Непрекъснат процес на горене

Горивната камера е в състояние да работи самостоятелно 10 часа или повече (според официален тест). Това са най-добрите горивни камери, и те са особено важни за хора ценящи ефективните отоплителни системи.

– Прекъснат процес на горене

Огънят е в състояние да гори самостоятелно между 5 и 10 часа. Тези камери също са напълно подходящи за отопление. За тази категория камери е характерна необходимостта от спиране процеса на горене (или заради тяхната големина или заради изхвърлянето на пепелника).

– Декоративен процес на горене

Огънят ще действа 5 часа или дори и по-малко. Това са камините тип огнище.

2. МОЩНОСТ

Не трябва да се заблуждавате от информацията свързана с мощността на огъня: единствено номиналната мощност показва действителната работа на горивната камера (според норма NFD 35-376).

Максималната мощност се получава при тестване и при специални условия. Както общо правило е максималната мощност да е около 1.5 пъти номиналната.

Голямата сила на огъня се получава от номиналната мощност. Максималната мощност обаче е един друг много важен фактор, който трябва да се вземе в предвид , но трябва да се знае, че има краткотрайно действие.

3. КПД

Това е съотношение като процент между топлината, която дава камерата и цялото количество топлина, която отделя горивото (в случая дървата). КПД зависи от различни външни фактори, като например калоричността на дървата използвани за горене.

4. ПРАВИЛНА ГОЛЕМИНА

Това измерване се употребява за изчисление реалната нужда от отопление. Вземат се предвид редица фактори, като изолацията на стените, вида и качеството на дограмата, както и географската ситуация и т.н. За пример къща 100 м2 с добра изолация има 250 м3 отопляем обем. Друга постройка с малко по голяма квадратура, но с по висок етаж ще има около 500 м3 отопляем обем. Друг пример: две къщи с еднакви отопляеми обеми, едната в планински район, на северен склон и с не много добра изолация, другата в котловина, с южни течения и добра изолация ще са им необходими коренно различни мощности за затопляне.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КАМИНИ С ГОРИВНИ КАМЕРИ

С покупката на горивна камера вие придобивате камина, функционираща само с дърва. Поздравяваме Ви и Ви благодарим, че сте се доверили на предлаганите от нас продукти!

Горивните камери за горене са от типа “полузатворена” и работеща продължително. Те горят с дърва за отопление по системата “горене върху решетка”.

Препоръчително гориво – дървени цепеници с дължина 50 см.

Заместимо гориво – лигнитни въглища.

Забранени горива – всички останали.

Препоръки:

Топлинното излъчване на камините през огнеупорното стъкло изисква отдалечаване на всички предмети и материи, които могат да бъдат повредени от топлината (мебели, тапети, ламперия и др.).

1. Експлоатация

1.1. Уредът е предназначен да функционира с дърва.

Забранено е използването на въглища или други подобни. Позволено е използването на лигнитни въглища (не се поставят повече от 10 брикета). За предпочитане са твърдите дърва (дъб, бук, габър, кестен, акация), много сухи – с максимална влажност 20% . Това са цепеници, които са били складирани под навес в продължение на една година. Употребата на влажни дърва води до лошо горене и преждевременно задръстване със сажди на комините, а също така и бързо зацапване на огнеупорното стъкло.

Не изгаряйте домакински отпадъци, пластични материали, бутилки, мазни продукти, парцали напоени с мазнина и други, които замърсяват околната среда и предизвикват рискове от пожар, поради замърсяване и задръстване на комина.

1.2. Запалване на огъня в камините

Избягвайте листа от гланцирана хартия. Използват се смачкани хартии от вестник или слама, които се разстилат върху скарата на огнището. Отгоре се поставят клончета, върху тях малки сухи клонки или фино нацепени дръвца. Накрая се нареждат по големи клони или дървета с диаметър около 3 см. запалва се хартията, затваря се вратичката на горивната камера, а отворите за нахлуване на въздух се оставят отворени. При трудно запалване оставете вратичката леко отворена за известно време, когато огънят се запали, заредете и затворете механизма за регулиране на въздух. Никога не разпалвайте и не активирайте огъня с бензин, алкохол или други подобни лесно запалими вещества. За да се улесни паленето ви съветваме да запазите част от пепелта от предишното палене върху решетката, без да запушвате отворите за въздух.

ВАЖНО! Съветваме ви добре да се разпалят горивата преди да се затвори камината. Дейността на огнището е в зависимост от атмосферните условия. Бъдете внимателни! При силен вятър тегленето е много силно, докато при мъгла няма теглене.

1.3. Поддържане на огъня

За да работи най-добре вашият уред трябва внимателно да се спазват указанията. Желателно е да се зарежда по няколко пъти, отколкото веднъж, но прекалено. След всяко зареждане уреда трябва да работи на по бърз ход известно време. Така кондензираните пари, които се отделят в началото на горенето да бъдат отстранени. Продължителното горене на бавен ход е особено нежелателно в началото и в края на зимата, защото се предизвиква непълно изгаряне, което благоприятства натрупването на чернилки от сажди и катран върху огнеупорното стъкло и по комина. Не оставяйте огъня при изцяло отворени отвори за влизане на въздуха и при прекомерно заредено огнище. Не оставяйте уреда да функционира при отворена врата на съда, в който пада пепелта. По този начин ще избегнете прогресивното нарастване на температурата, което рискува да разруши чугунените елементи на уреда, тръбата за свързване и комина за отвеждане на дима.

1.4. Натоварване – мощност

Топлината, която се отделя е зависима от зареждането с дърва. Според природата и влажността на дървата, цепеници с диаметър:

6 см. – тежат около 1 кг.

10 см. – тежат около 3 кг.

15 см. – тежат около 7 кг.

За по-силен огън използвайте цепеници с по малък диаметър и повече на брой (например 6 – 8 цепеници с диаметър около 6 см. върху по-голямо количество жарава).

За по-продължително отопление цепеници с по-голям диаметър, например 3 на брой с диаметър 12 – 15 см. върху средно количество жарава. Основната мощност на уреда при зареждане с 13,5 кг. качествен дървен материал е приблизително 3 часа. Забавен режим от 10 часа се реализира с натоварване 15 кг. цепеници с диаметър min 10 см. Нормалното функциониране е в зависимост от жарта. Да се възпрепятства пълното и изчезване в края на горенето. Ако е необходимо да се добавят малки дърва.

1.5. Предпазни мерки при зареждане

Когато се отваря вратичката, изтеглете резето, открехнете внимателно, изчакайте известно време преди да отворите бавно вратичката.

Предупреждение:

– Не хвърляйте никога вода за да гасите огъня!

– Не поставяйте в близост до камини мебели и предмети, чувствителни към топлината!

– Внимавайте за опасност от пожар, особено при малки деца.

Ако вашата камина е оборудвана с място за складиране на дърва, те не трябва да се задръстват, за да може свободно да се извършва газовата конвекция. В тях не бива да се поставят също и лесно запалими материали.

1.6. Съвети при неправилно функциониране.

Излизане на пушек през вратичката – Виж предпазните мерки при зареждането, проверете дали достъпа на хладен въздух е достатъчен, проверете състоянието на вашата камина (пропускливост на комина, тръбата за свързване и огнището).

Слабо затопляне, тлеещ и гаснещ огън – зареждайте върху добро легло от жар, ако е необходимо разпалете с малки дръвца. Използвайте сухи дърва (15-20% влажност). Проверете състоянието на вашата камина (пропускливостта на комина, тръбата за свързване и огнището).

Слабо затопляне с буен огън – проверете пропускливостта на комина. За предпочитане е зареждане с дебели дървета. Проверете тегленето на комина.

Стъклото се зацапва много бързо – използвайте сухи дърва и избягвайте горенето на бавен ход.

Забележка: Функционирането на огнището е в зависимост от атмосферните условия. Бъдете внимателни! При силен вятър тегленето е много силно или има опасност от връщане на дъм (пуши), докато при мъгла или топло време няма теглене.

2. Поддръжка

Две механични почиствания на година, едното по време на топлия сезон. Те са необходими, за да се контролира доброто състояние на камината. Дефлектора на уреда да се свали, за да се почисти от саждите. Проверяват се различните съставни части на камината и ако е необходимо се подменят огнеупорните стъкла и вратичката.

Забранено е използването на уреда при наличието на нередности. Трябва да се направят необходимите поправки преди да се пусне отново в действие.

След като премине периода за използване на камината, почистете всички чугунени елементи, изстържете евентуалните натрупвания от катран и изчеткайте всички части. За да улесните работата си подменете всички елементи, които могат да бъдат сменени (решетки, пиростия, декоративен фон). След това почистване намажете всички чугунени части с подходяща паста (зебралин). Това дава блясък на вашия уред и го предпазва от ръжда. При необходимост намазването се повтаря. Съветваме ви през този период да оставите отворени входове за въздух, за да се осъществи циркулацията на въздуха в целия уред. За камини с неподвижни решетки почистването става с аспиратор за отстраняване на евентуални прашинки, които се появяват при газовата конвекция.

Изпразвайте редовно съда за събиране на пепел, за да се избегне натрупването на сажди, които могат да задръстят решетката и да я повредят. Не изхвърляйте небрежно нагорещена жар, защото може да предизвикате пожар.

Почистване на огнеупорното стъкло – ако стъклото е студено изтъркайте го с влажна гъба или парцал, напоен с почистващ продукт на базата на сода каустик. Следвайте указанията и препоръките за употребата на различните почистващи препарати.

За камини, свързани с аксесоари или месингови части, почиствайте ги от време на време с препарати за месинг и мед. Не използвайте за тяхното поддържане препаратите за почистване на стъкла.

Желаем ви приятни мигове с нашите продукти.

ИНФОРМАЦИЯ

При нас може да намерите информация и за предлагани изделия от камък - мрамор, гранит, варовик, изкуствен мрамор (полимермрамор).

Желаем ви приятни мигове с нашите продукти.

Адрес

гр. София, ул. Медникарска 3a
Телефон: 087 883 19 20
Телефон: 02 936 6712
Website: http://kaminotehnika.com
Email: office@kaminotehnika.com

ПОСЛЕДНИ ПРОДУКТИ